0913 756 390

F8400 Series – Hệ thống khắc laser UV

F8400 Series – Hệ thống khắc laser UV. Áp dụng hệ thống momery để tắt tính năng khai thác không hiệu quả và tự động khôi phục tất cả các cài đặt sau khi khởi động lại. Hệ điều hành nhúng dựa trên nền tảng Linux, máy chuyên dụng cho mục đích sử dụng đặc biệt, khả năng miễn nhiễm tự nhiên với các loại virus máy tính khác nhau.

Danh mục: Từ khóa: